外文書
空白圖
首頁>外文書>Việt Ngữ>Gốc cổ điển>0-88139-829-2

原價 200
網路特惠價 160

KINH NHẬT TỤNG -- Vạn Phật Thánh Thành
萬佛聖城日誦儀規

作者/ 釋迦牟尼佛
出版日期/ 2008-01-01
ISBN/ 0-88139-829-2
商品語言/ Vietnamese
裝訂/ 平裝
狀態/ 有存貨

我要購買

內容介紹

Tất cả kinh Phật cùng sách vở xiển dương Phật giáo đều không  ngoài mục đích khiến mọi người làm lành lánh dữ, sửa sai hướng  thiện, hiểu rõ nhân quả ba đời cùng nhận thức Phật tánh sẵn có đầy  đủ của mình, hầu thoát ly sanh tử khổ hải, sanh về Cực Lạc. Vì vậy,  độc giả nên sanh lòng biết ơn, nghĩ tưởng khó mà hội ngộ kinh sách  như vầy và nên rữa tay, lau chỗ đặt kinh sách cho sạch sẽ trước khi  đọc tụng. Chúng ta cũng nên giữ tâm kiền thành và kính trọng kinh  sách như đối trước Phật trời, như kề bên Thầy Tổ. Nếu được vậy  sẽ được lợi ích vô cùng. Còn như không kiêng nể lại cố chấp, khinh  nhờn bất kính, vọng sanh hũy báng, tức sẽ tạo nghiệp ngập trời,  sau phải chịu quả khổ vô tận. Xin khuyên mọi người nên tránh tội,  luôn cầu lợi ích, hầu lìa khổ được vui

詳細資料

平裝∕251頁∕25開

其他相關書籍